Víno mě naučilo znát sebe. Své chutě, smysly i hranice,
a to nejen mé vlastní, ale i těch druhých.
Pomohlo mně porozumět lidem.
Z toho, co pijí, poznáte, jací jsou.